Fler sjukskrivna blir arbetslösa

4 april 2008

Arbetsgivare tvekar att anställa människor som inte är 100 procent arbetsföra, enligt sociologen Daniel Melén vid Lunds universitet. Sedan 1990-talet har de tillfälliga anställningarna blivit vanligare och under samma period har de arbetslösas andel bland sjukskrivna blivit fler. Det tyder på att arbetsgivarna inte förlänger den tillfälliga anställningen för den som är långvarigt sjukskriven.

Individens egen vilja och motivation att komma tillbaka i arbete är en viktig men inte avgörande framgångsfaktor.

Cirka en tredjedel av arbetslösa långtidssjukskrivna återgår till arbete, men 75 procent av anställningarna är statligt subventionerade.

Doktorsavhandlingen heter: Sjukskrivningssystemet – sjuka som blir arbetslösa och arbetslösa som blir sjukskrivna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida