Foglossning får ”hela vardagen att avstanna”

Foglossning får ”hela vardagen att avstanna”
Helen Elden har studerat foglossning.

En bäckensmärta som orsakar isolering, besvikelse, sorg och frustration. Så beskriver kvinnor med foglossning sin situation. Smärtan gör också många tveksamma till en ny graviditet.  

Tre av tio gravida drabbas av bäckensmärta som är den medicinska termen för foglossning. Tillståndet är den vanligaste orsaken till gravidas sjukskrivning. Var femte gravid drabbas av foglossning någon gång under graviditeten.

Barnmorskan Helen Elden, forskare vid Sahlgrenska akademin, har intervjuat 27 kvinnor om hur de upplevde att få foglossning. De beskrev det som att smärtan kan få ”hela vardagen att avstanna”. Det sociala livet begränsas och oförmågan att leva upp till egna och andras förväntningar orsakar isolering, besvikelse, sorg och frustration.

– En del kvinnor beskrev att bäckensmärtan fick hela relationen med partnern att ställas på sin spets. Och många var tveksamma till fler, framtida graviditeter, säger Helen Elden och efterlyser ett mer individualiserat stöd till kvinnorna för att förebygga ängslan och oro.

Orsakerna till foglossning är så gott som okända och effektiv behandling saknas. De flesta som drabbas tillfrisknar inom tre månader efter förlossningen, men omkring sju procent har kvar besvären i sex år.
Studien är publicerad i tidskriften Sexual and Reproductive Healthcare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida