Fördubblad sjukfrånvaro i Ludvika

Sjukfrånvaron bland sjuksköterskorna i Ludvika kommun har ökat kraftigt. Nu kräver Arbetsmiljöverket åtgärder.

10 januari 2013

Enligt Lena Bergman, vice avdelningsordförande för Vårdförbundet i Dalarna, är det problem under en längre tid som ligger bakom sjukskrivningarna.

– Som i många sådana här fall beror det både på hur det ser ut på jobbet och i privatlivet. Sjuksköterskorna har mått dåligt och på jobbet har man haft svårt med prioriteringarna, säger hon.

Hinner inte äta

Vid Arbetsmiljöverkets inspektion framkom att tempot är så högt att det är svårt att hinna ta rast och äta lunch. Dessutom har det varit svårt att rekrytera ny personal vilket har ökat arbetsbelastningen ytterligare.

Det är ett 40-tal sjuksköterskor som arbetar i Ludvika kommun och under förra året ökade deras sjukfrånvaro från 6,22 procent till 13,44. Det skriver tidningen Dala-Demokraten.

I Arbetsmiljöverkets rapport framgår att det finns brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att sjuksköterskorna upplever mycket negativ stress. Nu kräver Arbetsmiljöverket att kommunen senast den 31 april rapporterar vilka åtgärder som ska tas för att förebygga att sjuksköterskorna inom vård- och omsorgsförvaltningen utsätts för ohälsa.

Svårt under sommaren

I våras påtalade Vårdförbundet att det skulle bli svårt att klara bemanningen under sommaren.

– Det finns inte så mycket inom den kommunala vården som går att ta bort i semestertider, det behövs samma omsorg som under resten av året. Den vetskapen blir en belastning när man vet att det kommer att vara tunt med folk, säger Lena Bergman.

Den 7 januari tog Ludvika kommun över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. Det innebär att kommunen har ansvar för alla hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Enligt Lena Bergman hänger dock inte den omorganisationen ihop med den ökning av sjukskrivningar som skedde förra året.

Högre antal sjukskrivningsdagar

Vårdfokus har tidigare rapporterat att sjukskrivningarna generellt sett i arbetslivet har minskat kraftigt mellan åren 2002 och 2010 men att det varierar mycket mellan olika yrken. En rapport från Försäkringskassan visar att sjuksköterskor och barnmorskor är mer sjukskrivna än kvinnor och män i genomsnitt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida