Frivilligarbetare tar en risk

Frivilligarbetare tar en risk
Sjuksköterskan Marie Levin och andra frivilligarbetare får fortsätta sväva i ovisshet. Foto: Helena Mirsch

Myndigheterna ger inga undantag medan frågan om vad som gäller utreds.

15 april 2014

Får legitimerad vårdpersonal hjälpa till vid exempelvis scoutläger, maratonlopp eller konserter?

Frågan har stötts och blötts i snart fyra år eftersom myndigheterna inte har kunnat ge ett klart svar på vad som gäller. Dessutom har de riktlinjer som Socialstyrelsen skickat ut tolkats på olika sätt av olika jurister.

En statlig utredning har fått i uppgift att reda ut snårigheterna och ta fram ett förslag på hur reglerna kan ändras så att vårdpersonal kan jobba ideellt utan att riskera att göra något fel. Men utredningen ska inte vara klar förrän den 15 december, och därför har många frågat sig vad som gäller fram till dess.

Krävde besked

I förra veckan skrev Vårdförbundet, Läkarförbundet och Sveriges riksidrottsförbund ett gemensamt brev till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, och bad som ett besked.

”Vår förhoppning är att tillsynsmyndigheten Ivo kan bidra till att bringa klarhet. Vi begär därför att Ivo snarast möjligt återkommer till oss med sina synpunkter.”

Får inget klart svar

Nu har svaret kommit: vårdpersonalen får fortsätta att sväva i ovisshet. Ivo skriver att det inte går att göra några undantag från de nuvarande reglerna, oavsett vilka besvär det ställer till.

Ivo skriver också att det inte går att säga i förväg vad som händer med vårdpersonal som trots det frivilligarbetar. ”Det finns inte någon möjlighet för Ivo att på förhand ange hur myndigheten agerar om ett eventuellt tillsynsärende blir aktuellt”, skriver Ivo.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida