Gravidmål. DO vill ha högre skadestånd

Försäkringskassan fälldes för diskriminering av fyra gravida kvinnor, men ska överklaga. Motparten, diskrimineringsombudsmannen, överklagar också hovrättens dom. DO kräver högre skadestånd.?

Försäkringskassan ansåg att besvären berodde på att kvinnorna, en av dem sjuksköterska, var gravida och att det inte kan klassas som en sjukdom. Både tingsrätten och hovrätten har gett kvinnorna rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida