Socioekonomiska skillnader

Höginkomsttagare får bättre behandling vid prostatacancer

Höginkomsttagare får bättre behandling vid prostatacancer
Män med hög inkomst som drabbas av prostatacancer har större chans att överleva jämfört med dem med lägre inkomster. Arkivbild: Getty Images

Män med hög inkomst som diagnosticeras med prostatacancer får en mer aktiv behandling än låginkomsttagare. De som tjänar bra får tidigare behandling och har större chans att överleva.

Det visar en studie som gjorts vid Umeå universitet. Totalt ingår 75 000 män som registrerades i det nationella prostatacancerregistret, NPCR, mellan 2007 och 2014.

Män med högst inkomst diagnostiserade oftare efter hälsoundersökning, de hade mindre svår cancer vid diagnosen och kortare väntan till operation.

Höginkomsttagarna fick dessutom oftare botande behandling för mellan- och högriskcancer och något bättre operationsresultat.

För män med metastaser och högriskcancer var dödligheten något lägre för män med högst inkomst.

Störst skillnad mellan grupperna var det dock för andra orsaker, exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar. Bland män över 65 år var den sammanlagda risken för död av alla dödsorsaker hälften så stor bland män med högst inkomst jämfört med dem med lägst inkomst.

Läs också: Nu tas nästa steg mot jämlik hälsa.

Varför det ser ut som det gör vet inte forskarna, men deras resultat överensstämmer med tidigare studier som baserats på mindre detaljerade data.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida