Särskild utredare

Hon ska leda arbetet med att stärka primärvården

Hon ska leda arbetet med att stärka primärvården
Anna Nergårdh, särskild utredare, anser att en förändring av sjukvårdens behövs även för professionernas skull. Foto: Maria Ejd

Vårdens resurser behöver flyttas från akutsjukhus till primärvård. Det kom utredningen Effektiv vård  fram till. I dag tillsatte regeringen en utredare som ska se till att förslagen blir verklighet.

I dag presenterade sjukvårdsminister Gabriel Wikström den utredare, eller utvecklare, som får uppdraget att leda den stora förändringen av vården. Hon heter Anna Nergårdh och har varit chefläkare i Stockholms läns landsting. Hennes uppdrag blir att utveckla förslagen i Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård där ett av huvudbudskapen är att resurser måste styras om från akutsjukvård till primärvård.

– Det är ett omfattande uppdrag där jag kommer att söka samarbete både med patienter, professioner och landsting och kommuner. Det finns ingen quick fix när det gäller ett så här stor förändringsarbete, men jag tar mig an uppdraget med gott mod, sa Anna Nergårdh vid dagens presskonferens.

Ingen djup kris

Förändring krävs, men Gabriel Wikström inledde med att tala om fördelarna med den svenska sjukvården. Som att de medicinska resultaten står sig väl i en internationell jämförelse; fler överlever cancer och färre dör i hjärtkärlsjukdomar till exempel. Och talet om en allmän personalbrist anser han är en sanning med modifikation och påpekade att Sverige har fler läkare och fler sjuksköterskor än någonsin.

Men även om sjukvårdsministern inte ville tala om en sjukvård i djup kris, så tillstod han ändå att det finns stora problem.

– Det finns brister i tillgängligheten och vårdskadorna ökar och paradoxalt nog är personalförsörjningen en stor anledning. För få läkare är allmänläkare och att det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor.

Enligt Gabriel Wikström är det faktum att en liten del av befolkningen står för en stor del av vårdkonsumtionen en av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar. Att multisjuka äldre blir allt fler ställer krav på ny organisation. Dagens sjukvård är inte anpassad till kroniker och sköra äldre med flera åkommor. Nu krävs något annat än stuprörstänkande.

Vill styra om resurserna

Därför vill sjukvårdsministern, precis som Göran Stiernstedt föreslår i sin utredning, styra om resurserna från akutsjukvården till primärvården.

– Förändringarna som krävs är så omfattande att de inte kan kommenderas fram i ett enskilt riksdagsbeslut. Det kräver ett stort engagemang från regeringen och en av utmaningarna är att säkra kompetensförsörjningen, till exempel genom professionsmiljarden och betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Andra satsningar som regeringen tidigare beslutat om är riktade resurser till förlossningsvård och cancervård och insatser för att öka samarbetet mellan landsting och kommuner.

Samordna omställningen

– Förslagen i utredningen Effektiv vård har mött stort bifall och det finns en gemensam syn på både problem och lösningar. Projekt har också satts i gång flera landsting och kommuner, men vi vill samordna dem och snabba upp arbetet med att ställa om svensk sjukvård. Det gör vi genom att tillsätta Anna Nergårdh som särskild utvecklare, sa Gabriel Wikström.

Hennes formella titel blir särskild utredare för samordning av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården. En första delrapport ska levereras redan i juni 2017 och slutrapporten ska vara klar sista mars 2019.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida