Smittskydd

Hpv-vaccination kostnadseffektivt även för pojkar

Hpv-vaccination kostnadseffektivt även för pojkar
Blekinge kan bli först i landet med att införa allmän vaccination mot hpv för pojkar. Bild: Mostphotos

Folkhälsomyndigheten står fast vid sin rekommendation att allmän hpv-vaccination bör införas även för pojkar. Men för att det nya, dyrare, vaccinet ska bli kostnadseffektivt krävs rabatt vid upphandlingen.

Sedan 2010 erbjuds flickor vaccination mot humant papillomvirus, hpv, genom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vaccinet skyddar mot flera former av cancer.

Folkhälsomyndigheten har tidigare utrett om även pojkar bör vaccineras. 2017 lämnade de som förslag till regeringen att införa allmän hpv-vaccination även för pojkar.

Nu har myndigheten, på uppdrag av regeringen, kompletterat beslutsunderlaget eftersom det finns ytterligare ett vaccin på marknaden. I det nya vaccinet ingår direkt skydd mot nio typer av hpv, i stället för mot två eller fyra typer. Men det är också dyrare än de hpv-vaccin som finns sedan tidigare.

Hälsoekonomisk analys

Den hälsoekonomiska analysen visar att vaccination av både pojkar och flickor med det nyare vaccinet, jämfört med att enbart vaccinera flickorna med det, bara blir kostnadseffektivt med ett rabatterat pris vid upphandling. Vaccination med de vacciner som funnits sedan tidigare är däremot kostnadseffektivt även utan rabatt.

Sammantaget bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccination av pojkar mot hpv uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram.

Bedömningen är att genom att vaccinera även pojkar kan ytterligare 120 till 130 fall av cancer förebyggas per år, oavsett vilket vaccin som väljs ut.

Flera länder, som Danmark, Norge, Kroatien, Storbritannien, Australien och Kanada, rekommenderar redan hpv-vaccination av både pojkar och flickor.

Att beslutet dragit ut på tiden väckte i höstas häftig kritik, som Vårdfokus rapporterat. Sakkunniga och intresseorganisationer menade att den politiska röran och den segdragna regeringsbildningen gjorde att beslutet om vaccination för pojkar blev liggande.

Skydd mot livmoderhalscancer

Den tidigare utredningen har fått brett stöd från remissinstanserna för att införa vaccinationen för pojkar. När den infördes för flickor var det för att skydda mot livmoderhalscancer. Idag vet man att även mer ovanligare cancerformer, anal-, svalg- och peniscancer, också har visat sig vara hpv-relaterade.

De flesta pojkar får redan i dag ett indirekt skydd mot hpv-relaterad cancer i och med att flickor vaccineras. Men Folkhälsomyndigheten bedömer att genom att inkludera pojkarna i vaccinationsprogrammet kan de få ett direkt skydd.

Dessutom får män som har sex med män ett skydd, vilket inte ett program för enbart flickor ger.

Blekinge kan bli först i landet med att erbjuda vaccinet till pojkar. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade förra veckan beslut om att införa vaccinationen.

– När en av tre får cancer har vi inte tid att invänta regeringen som valt att avvakta. Blekinge blir nu först i Sverige att hpv-vaccinera pojkar, sa Emma Stjernlöf (M), ordförande i nämnden till SVT.

Nu ska även regionfullmäktige ta ställning i frågan.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida