Kommuner saknar information till våldsutsatta kvinnor

4 januari 2008

Enligt en undersökning som Kvinnofridslinjen har låtit göra saknar 47 procent av kommunerna information på sin webbplats om vart våldsutsatta kvinnor kan vända sig. Bäst på att informera är de tre storstadslänen Stockholm, Göteborg och Malmö. Sämst är Gotlands kommun.
www.kvinnofridslinjen.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida