Kvinnovåld

Kvinnovåld

I arbete med våldsutsattakvinnor. Handbok för yrkesverksamma. Josefin Grände med flera. Gothia 2009, www.gothiaforlag.se, ISBN 978-91-7205-671-8??

Alla kan ställa frågan och alla kan ta emot svaret. Det betyder inte att alla kan eller bör hjälpa kvinnan praktiskt eller att bearbeta våldet. Men lyssna på den som är utsatt för våld, ta henne på allvar och lotsa henne vidare till hjälp, det kan alla göra.

Boken vänder sig till dem som arbetar med människor i olika sammanhang, som hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, skolor, ungdomsmottagningar. Här beskrivs steg för steg hur man på arbetsplatsen kan skaffa sig beredskap för att lära sig se och våga fråga om våld. Hur motiverande samtal kan användas i detta sammanhang och hur man kan stödja den enskilda kvinnan beskrivs enkelt och pedagogiskt. Även bemötande av barn som har upplevt våld och betydelsen av att bekräfta barnets upplevelser tas upp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida