Läkare vägrade undersöka sjuk kvinna

Patienten ville inte skaka hand av religiösa skäl. Nu stämmer DO vårdföretaget där läkaren arbetar.

6 december 2013

En läkare i Malmö nekade en kvinna vård när hon avböjde att hälsa genom att ta i hand av religiösa skäl. Kvinnan lade istället handen mot sitt bröst och nickade som hälsning. Det accepterade inte läkaren utan vägrade genomföra undersökningen.

Kvinnan hade flera gånger besökt sjukvården på grund av magsmärtor. Till slut remitterades hon till specialistvård. Men läkaren på vårdföretaget vägrade genomföra undersökningen och skrev i hennes journal att han rekommenderade att hon undersöks av en kvinnlig läkare, vilket kvinnan själv ej begärt.

– Alla har rätt till vård oavsett religion eller trosuppfattning och det är helt orimligt att neka en människa tillgång till vård med hänvisning till patientens sätt att hälsa, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg, som beslutat stämma vårdföretaget där läkaren arbetar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida