Landstinget i Uppsala varslar flera hundra

200 heltidstjänster ska varslas från Akademiska sjukhuset och 60 från primärvården. — Det känns inte riktigt genomtänkt, säger Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundet avdelning Uppsala.

19 februari 2009

När landstingsstyrelsen i Uppsala län sammanträder på tisdag ligger förslaget om varslen på bordet och förväntas klubbas igenom.

– Vi hade hoppats på att kunna undvika ett varsel. Men tidigare beslut om att anpassa våra kostnader till budgeten har inte gett den effekt som vi hade förväntat oss, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M), i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till förslaget anges vara ökade kostnader i landstinget i kombination med minskade skatteintäkter till följd av lågkonjunkturen.

Ogenomtänkt

Agneta Wiberg är medveten om att landstinget har haft en för stor budgetkostym, men anser att det är många fel som begåtts i samband med att förslaget nu ska läggas fram.

– Det är förvånande att det kommer på det här sättet, utan riktig analys utifrån var i verksamheten som kostnadsökningarna ligger – och varför de uppkommit.

Utan en riktig analys riskerar det som var tänkt som en besparing att snarare bli en kostnadsökning.

– Det känns inte helt genomtänkt. Genom att dra ned på de personalgrupper som arbetar med omvårdnad utan att förändra verksamheten blir det en ökad arbetsbelastning för den kvarvarande personalen. Risken för vårdskador ökar, vårdkvaliteten sjunker och på lång sikt kan även vårdtiderna öka, vilket kan ge en ökad kostnad.

Prioriteringar och effektiviseringar

På Akademiska sjukhuset säger biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson att de 200 årsarbetstider, likvärdigt med heltidstjänster, som nu varslas bara är en del av det sparbeting på 100 miljoner kronor som sjukhusledningen tampas med under året.

– Vi kommer att tvingas göra såväl prioriteringar, effektiviseringar och strukturella förändringar av vården för att kunna möta sparbetingen.

I nuläget är det inte klart vilka yrkesgrupper som kommer att varslas, bara att det rör sig om hälso- och sjukvårdspersonal.

– Det vi vet är att vi ökade antalet medarbetare med cirka 200 personer under 2008 och av dem var ungefär 50 procent sjuksköterskor och bara 5 procent läkare, förklarar Björn Ragnarsson.

Förhandlingarna med de berörda fackförbunden har ännu inte börjat men redan innan den sista april räknar sjukhuset med att minska sin personal med 50 årsarbetare.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida