Val 2018

”Lättare att veta bäst i fikarummet än i fullmäktige”

”Lättare att veta bäst i fikarummet än i fullmäktige”
Barnmorskan Hanna Lostelius gillar både närodlat och nära vård och har valt att engagera sig i Centerpartiet. Foto: Magnus Nystedt

Barnmorskan Hanna Lostelius har fått smak för politiken. Det är roligare än hon hade trott. Och svårare. Det var mycket lättare att sitta i fikarummet och ha bestämda uppfattningar om vad politiker borde göra.

8 augusti 2018

När Hanna Lostelius var liten hängde hon med morfar som var storbonde och mormor som var starkt engagerad i Centerkvinnorna. Så när hon för ungefär ett år sedan beslutade att ”nu får det vara slut med gnället – nu vill jag göra något i stället” var det helt naturligt att valet föll på Centerpartiet.

– Innan jag blev politiskt aktiv tyckte jag, precis som mina kolleger, att det inte borde vara så svårt att bara lyfta in mer pengar så att våra löner kan höjas. Nu har jag lärt mig att det inte är riktigt så enkelt. Regionen är stor och sjukvården är inte det enda som kostar.

Vill satsa på nära vård

Hanna Lostelius är barnmorska och arbetar inom den öppna mödravården i Västmanland. Hon är också Centerpartiets tredje namn på listan till regionfullmäktige. Så om de gör ett riktigt bra lokalval och om hon får riktigt många personvalsröster kan hon få ägna sig åt politiken på heltid några år fram över.

Det som engagerar henne mest är sjukvårdsfrågor – framförallt primärvård, den nära vården, där hon själv arbetar.

– Jag vet hur viktigt det är att satsa på mer personal. Sjuksköterskorna på vårdcentralernas telefonmottagningar drunknar i samtal och att få en läkartid är alldeles för svårt. Ökad tillgänglighet inom primärvården behövs och skulle dessutom minska trycket på slutenvården.

Centerpartiet vill utveckla primärvården och driver frågan om fasta läkarkontakter. För att locka fler läkare vill partiet öka deras möjligheter att driva egna små kliniker och mottagningar. Hanna Lostelius gillar det nära och det småskaliga. Att få vara med och påverka sin egen vardag är viktigt för henne.

Önskar schysstare arbetsmiljö

Fick hon bestämma skulle politikerna prioritera vårdens personal. ”Det är viktigt att ta hand om dem som tar hand om andra”, säger hon. Mer betald specialistutbildning, är ett av Centerns förslag. Fler händer i vården, rimliga arbetsvillkor och en schysstare arbetsmiljö, föreslår hon.

– Personalen sliter och det gäller inte minst barnmorskor på förlossningen. De stannar kvar efter ordinarie arbetstid för att de inte vill lämna en födande kvinna i sticket.

Så fick hon bestämma skulle satsningarna framför allt riktas mot mödra- och förlossningsvård.

– Barnmorskorna inom mödravården samtalar med kvinnor om preventivmedel, sexuell hälsa, rökning, droger och övervikt. De gör ett fantastiskt förebyggande och hälsofrämjande arbete som betyder mycket för folkhälsan.

Som Hanna Lostelius ser det är en satsning mödravården också en satsning på förlossningsvården. Om barnmorskorna i öppenvården ges möjlighet att motivera kvinnor att sköta sin hälsa och om de kan förbereda blivande mödrar på vad som väntar ökar chansen för en komplikationsfri förlossning.

Inte så enkelt längre

Men engagemang och vilja räcker inte för att få igenom sin politik. Det behövs väljarstöd också. Ibland kan hon känna sig frustrerad över att det inte är så enkelt. Kanske särskilt när kollegerna tycker att ”nu är ju du politiker och kan göra något, så du kan väl ta den här frågan vidare”. I ett fall har hon nått viss framgång. Hon tog upp frågan om en centralisering av mödravårdens barnmorskor och nu diskuteras den bland politikerna i Västmanland.

Hon har lärt sig att det är lättare att ha bestämda uppfattningar om vad politikerna bör göra i fikarummets soffhörna än i fullmäktiges sammanträdessal. Än så länge är Hanna Lostelius ny i politiken, men hon har fått mersmak och vill lära sig mer. Dessutom ger det henne energi.

– Det känns som jag behöver det här och det förvånar mig lite för jag var inte den där tjejen i skolan som tyckte att politik var kul. Det var först när jag kom till en vårdtung arbetsplats på sjukhuset och vi personal tyckte att ingen lyssnade på oss. Inte cheferna och inte chefernas chefer. Då återstår väl politikerna, tänkte jag. Och här är jag nu.

Region Västmanland

  • Regionfullmäktige är det högsta beslutande organet.
  • Sedan valet 2014 är Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet i majoritet.
  • På det senaste mötet diskuterades elfordon, arvoden och ersättningar, samt bemanning sommaren 2018 där Moderaterna undrade hur många vårdplatser som kommer att hållas stängda på grund av personalbrist.
  • Ett prioriteringsområde är god och jämlik hälsa. Där ingår satsningar på att arbeta mot våld i nära relationer och att verka för en HBTQ-diplomering av sjukvården.

Vårdfokus politikerintervjuer

Vi har hittat 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida