Medhelp får inte dirigera ambulanserna i Stockholm

Landstinget avbryter upphandlingsprocessen. SOS Alarm får fortsätta på förlängt avtal.

14 februari 2014

Trots att det pågår en juridisk process som inte är klar avbryter nu Stockholms läns landsting hela upphandlingen av prioritering och dirigering av ambulanser.

SOS Alarm, som haft uppdraget, har tidigare fått en tillfällig förlängning av sitt avtal och får nu fortsätta tills landstinget beslutat om hur man ska gå vidare.

Enligt landstinget är orsaken bland annat en statlig utredning som föreslår långtgående förändringar av den framtida prioriterings- och dirigeringstjänsten. Bland annat ska akuta och brådskande larm framöver hanteras av en statlig myndighet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har även fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att driva verksamheten i egen regi.

– Det viktigaste för oss är att vi får kontinuitet och hög kvalitet. Innan vi vet hur den framtida tjänsten kommer att se ut vill vi undvika att binda oss vid en lösning som inte gäller för en längre tid, säger Gustav Ohlén, chef för ambulansenheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Medhelp valdes för ett år sen till ny leverantör av tjänsten prioritering och dirigering av prehospitala enheter. Men beslutet överklagades av SOS Alarm Sverige AB och en utdragen juridisk process tog vid. Överprövningen ligger nu hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida