droganvändning

Narkotikarelaterade dödsfallen fortsätter öka

Narkotikarelaterade dödsfallen fortsätter öka
Den narkotikarelaterade dödligheten fortsätter att öka.

De narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige fortsätter att öka. Majoriteten dör efter att ha överdoserat heroin eller andra opioider. Andelen människor som röker hasch eller marijuana är dock fortfarande låg.

I dag publicerar Folkhälsomyndigheten ett nytt tiosidigt faktablad om narkotikasituationen i Sverige. Statistiken visar hur det såg ut 2015.

  • De narkotikarelaterade dödsfallen har fortsatt att öka. Det senaste decenniet har den narkotikarelaterade dödligheten ökat för varje år.
  • Majoriteten av dödsfallen var liksom tidigare år opioidrelaterade. Under 2015 dog 568 personer efter att ha missbrukat opioider.
  • De flesta  dog på grund av överdoser.
  • Under 2015 diagnostiserades drygt 800 infektioner med hepatit C bland personer som hade injicerat droger. Sju av tio var män.
  • Cannabisanvändningen i befolkningen var fortsatt låg sett ur ett europeiskt perspektiv, även om en ökning skett under de senaste tio åren.
  • Majoriteten av cannabisbrukarna är unga män i storstäderna med låg inkomst.
  • Under de senaste tolv månaderna hade drygt 7 procent av dem mellan 16 och 34 år använt cannabis, jämfört med endast 0,7 procent bland dem som var äldre än 34 år. Det var alltså tio gånger vanligare i de yngre åldrarna.

Uppgifterna som presenteras i faktabladet kommer i huvudsak från den årliga rapportering som Folkhälsomyndigheten gör till EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida