NCK: ”Vården ska fråga alla kvinnor om våld”

NCK: ”Vården ska fråga alla kvinnor om våld”
Det har länge diskuterats om mödravården rutinmässigt ska fråga alla kvinnor om de har utsatts för våld. Nationellt centrum för kvinnofrid anser att kvinnor som söker vård överhuvudtaget alltid ska få frågor om våld. Arkivbild: Colourbox

Alla kvinnor som söker vård ska tillfrågas av vårdpersonalen om de har utsatts för våld. Det anser Nationellt centrum för kvinnofrid, som på regeringens uppdrag har granskat hur vården ska kunna identifiera våldsutsatta kvinnor för att de ska få rätt vård och hjälp att förändra sin situation.

– Vården har en mycket viktigt uppgift när det gäller att våga se och agera mot det våld som varje år skördar många kvinnors liv, säger professorn och överläkaren Gun Heimer, föreståndare för NCK, Nationellt centrum för kvinnofrid.

I NCK:s rapport medverkar experter från ett antal olika delar av hälso- och sjukvården. Bland annat primärvård, akutvård, äldrevård, kvinnohälsovård och psykiatri. Samtliga är överens om att det finns ett starkt stöd för att frågor om våld ska ställas rutinmässigt till alla kvinnor som söker vård.

– Frågar vi bara vid misstanke missar vi ett stort antal våldsutsatta. Vi vet också att majoriteten av de kvinnliga patienterna inte har något emot att få frågan om våld, säger Anna Berglund, överläkare och redaktör för NCK:s rapport.

Att rutinmässigt fråga om våld är dock en omdiskuterad fråga. Det har påpekats att den som ställer frågan måste göra det på rätt sätt och vara utbildad för att kunna ställa frågor så att det inte uppfattas som integritetskränkande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida