Ny rapport visar på ojämlikheterna i svensk sjukvård

Ny rapport visar på ojämlikheterna i svensk sjukvård
Det är lite så med jämlikheten inom vården, konstaterar DO. Arkivbild: Mostphotos

Nu kommer ännu en rapport som visar att svensk sjukvård är långt ifrån jämlik. Denna gång är den gjord av Diskrimineringsombudsmannen som konstaterar att vissa grupper har betydligt svårare än andra att få tillgång till rätt vård.

Under drygt ett halvår har Diskrimineringsombudsmannen, DO, bedrivit ett arbete med fokus på rätten till sjukvård på lika villkor. Detta har resulterat i en rapport som släpps i dag (klicka på länken till höger på sidan om du vill ladda ner den).

DO konstaterar bland annat att personer med ett annat modersmål än svenska och transsexuella personer får ett sämre bemötande än andra patienter. Ett annat exempel är att dödstalen i behandlingsbara sjukdomar är högre hos utlandsfödda män jämfört med svenska män. Personer med psykisk funktionsnedsättning dör oftare än andra i kroppsliga sjukdomar som går att förebygga och behandla. Även könet styr behandling, medicinering och väntetider.

– Sjukvård på lika villkor är en grundläggande mänsklig rättighet, liksom rätten att slippa diskrimineras i vården. När frågan om diskriminering tas upp brukar ett vanligt uttalande vara ”vi behandlar alla lika”. Men sjukvården ska inte alltid behandla alla vårdsökande likadant. Alla behöver inte lika mycket tid för att förstå sin behandling. Alla är inte betjänta av samma typ av skriftliga information. Däremot har alla vårdsökande rätt att behandlas lika bra. Sjukvården ska behandla alla patienter likvärdigt, säger Christine Gilljam, samordnare för DO:s arbete inom sjukvården.

I rapporten ger DO ett antal förslag på åtgärder som skulle kunna vara steg i riktningen mot en sjukvård på lika villkor. Bland annat föreslås att diskrimineringsskyddet inom sjukvården även ska omfatta ålder, att lagändringen angående assisterad befruktning utvärderas, att kravet på tvångssterilisering tas bort för personer som önskar ny juridisk könstillhörighet och att det blir krav på aktiva åtgärder i all offentlig verksamhet för att säkerställa människors lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga diskriminering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida