Nya lagar ger vård för papperslösa och slopat krav på sterilisering

Nya lagar ger vård för papperslösa och slopat krav på sterilisering
De nya lagarna träder i kraft i dag den 1 juli. Arkivbild: Mostphotos

I dag träder tre nya lagar i kraft som har betydelse för vården.

Den nya lagen om vård för papperslösa flyktingar innebär att personer som vistas i Sverige utan tillstånd får samma subventionerade hälso- och sjukvård samt tandvård som vuxna asylsökande, det vill säga vård som inte kan anstå.

Lagen omfattar vård och tandvård, mödrahälsovård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort och en hälsoundersökning.

Landstingen kan också ge vård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd, upp till samma nivå som bosatta har, men då får de finansiera vården själva.

Däremot ska barn enligt den nya lagen erbjudas samma vård som alla andra, det vill säga subventionerad fullständig hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Kritiserats

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro har, tillsammans med bland andra Svensk sjuksköterskeförening och Läkarförbundet, nyligen kritiserat lagen i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De vänder sig mot att papperslösa endast ska erbjudas vård som inte kan anstå, vilket är en ”synnerligen svår gränsdragning”, ”som kan leda till godtycke och rättsosäkerhet”.

Att regeringen ger landstingen utrymme att erbjuda mer generös vård tycker professionerna är positivt, men de konstaterar att det för med sig en ojämlikhet som är svår att försvara etiskt.

Steriliseringskrav tas bort

En annan förändring som träder i kraft på måndag är att personer som ska byta kön inte längre behöver steriliseras. Lagändringen gör därmed svensk lag förenlig med internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter.

Skrivningen gravida kvinnor byts då också ut mot gravida personer i offentlighets- och sekretesslagen.

Kort innan lagändringen, den 24 juni, lämnades ett skadeståndskrav in till staten för de tvångssteriliseringar som har gjorts på personer som har velat ändra juridiskt kön. Bakom kravet står RFSL, RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån Uppsala

Bättre samarbete i missbruksvården

Nytt är också att hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ändras. Från och med månadsskiftet måste landsting och kommuner komma överens om att samarbeta när det gäller missbruksfrågor.

Därmed ska de på ett bättre sätt kunna ge personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller dopningsmedel, det stöd och den vård de behöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida