Psykisk hälsa

Ovissheten påverkar asylsökandes psykiska hälsa

Ovissheten påverkar asylsökandes psykiska hälsa
Den främsta anledningen till stress och oro bland asylsökande är ovissheten och rädslan för att få avslag och bli hemskickad. På bilden ses asylsökande i Skaraborg som tvingades flytta från ett asylboende till ett annat. Foto: Farshad Shamgoli/ Läkare utan gränser

Asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras hälsa negativt. Flera hinder gör att de inte alltid får den vård de har rätt till och behöver, visar en ny rapport från Läkare utan gränser.

15 januari 2018

För att förbättra den psykiska hälsan bland asylsökande bedrev Läkare utan gränser under ett år ett stödjande projekt till 550 asylsökande i Skaraborgs län, vilket Vårdfokus tidigare skrivit om. Under projekttiden screenades 219 av dem för symtom på psykisk ohälsa. Vanligast var symtom som kunde relateras till ångest, depression och posttraumatisk stress.

I rapporten, Ett liv i limbo, beskrivs hur flera typer av stressfaktorer påverkar den psykiska hälsan negativt.

  • Att inte veta om man kommer att få uppehållstillstånd bidrar ofta till oro.
  • En utdragen asylprocess kan leda till en känsla av att man har tappat kontrollen över sitt eget liv.
  • Ibland har asylsökande med kort varsel tvingats flytta från ett boende till ett annat.
  • Tillgången till psykologisk behandling är begränsad. I flera fall har de asylsökande fått den vård de behöver först efter att personal från Läkare utan gränser tryckt på.
  • Den psykiska ohälsan identifieras ofta i ett sent skede, bland annat som en följd av att alla inte hälsoundersöks. Men också för att man inte vinnlägger sig om att upptäcka psykisk ohälsa.
  • Bristande kunskaper bland de asylsökande om vart de ska vända sig, kommunikationssvårigheter och stigma bidrar också till att de inte alltid får den vård de behöver.

Läkare utan gränsers erfarenheter, både i Skaraborg och i andra länder, visar att det med relativt enkla insatser går att öka välbefinnandet hos de asylsökande, konstateras det i rapporten.

Den modell som användes i Skaraborg finns beskriven i handboken Operationell manual för psykosocialt stöd till asylsökande: Läkare utan gränsers interventionsmodell (lanseras på organisationens webbplats i februari).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida