Papperslösa. Föreslås få samma rätt till vård som asylsökande

Regeringen och Miljöpartiet har träffat en överenskommelse sominnebär att papperslösa och gömda flyktingar ska få rätt till vård på samma villkor som asylsökande. Uppgörelsen har redan mötts av kritik.

Överenskommelsen innebär att barn ska få rätt till fullständig vård, tandvård och läkemedel. Vuxna får rätt till ”vård som inte kan anstå” och mödrahälsovård. Ändringen beräknas kunna genomföras den 1 juli 2013.

Anne Sjögren, samordnare för Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, som sedan 1998 erbjudit gömda och papperslösa sjukvård, ser det som en delseger. Men hon är kritisk till att politikerna inte vågat löpa linan ut. Hon berättar att Sverige redan 2006 fick kritik av FN:s speciella rapportör Paul Hunt för att asylsökande enbart har rätt till vård som inte kan anstå. Han påpekade att vård är en mänsklig rättighet som ska vara lika för alla, inte bara för dem som är medborgare.

— Politikerna tar på sig ett stort ansvar när de sätter sig över medicinska etiska koder och deklarationen om mänskliga rättigheter. Det blir svårt för vårdpersonal att avgöra vilken vård som inte kan anstå, säger Anne Sjögren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida