Papperslösa nekas vård de har rätt till

Läkare i världen vill anställa en vårdombudsman.

– Papperslösa är en väldigt utsatt grupp och det är oacceptabelt att de nekas vård som de har rätt till. Även om underlaget är begränsat visar vår undersökning att lagen inte fungerar som den ska, säger Johannes Mosskin, generalsekreterare på organisationen Läkare i världen.

Organisationen har följt 52 papperslösa som sökt offentlig vård sedan lagen om utökad rätt till vård för papperslösa började gälla den 1 juli i år. Var fjärde blev någon gång nekad.

Krävdes på betalning

Till exempel uppmanades en papperslös man att betala 1 774 kronor för att få träffa en läkare. Ett annat exempel är en kvinna som fick en faktura på 5 610 kronor för två besök i mödravården.

I ett av de fall där patienten blev nekad subventionerad vård berodde det på att lagen misstolkades, i de andra på att vårdpersonalen inte kände till den nya lagen.

Flera av de 39 som fick vård var själva tvungna att upplysa vårdpersonalen om lagen.

– Om gravida kvinnor och papperslösa med hälsoproblem avstår från vård på grund av felaktiga avgifter kan det få allvarliga konsekvenser. Därför behövs en vårdombudsman som hjälper enskilda som drabbas, och vi behöver allmänhetens hjälp för att kunna betala lönen, säger Johannes Mosskin.

Startar insamling

För att anställa en vårdombudsman under ett år behöver Läkare i Världen 500 000 kronor, pengar man hoppas att företag, organisationer och privatpersoner vill hjälpa dem att få ihop.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida