Rädsla bland homosexuella för att bli diskriminerade i vården

Hbt-personer har mer fysiska och psykiska sjukdomar än befolkningen i övrigt och vårdpersonalen behöver bli bättre på att bemöta den här gruppen. Det säger Mats Christiansen, sjuksköterska som forskar om att åldras som homosexuell.

På ett seminarium anordnat av riksföreningen för hbtq-sjuksköterskor på tisdagen, berättade han om den forskning som finns när det gäller hälsan hos homosexuella, bisexuella och transpersoner. Om transpersoner finns det tyvärr väldigt lite forskning, det mesta gäller homosexuella. Själv arbetar Mats Christiansen på en intervjustudie om att åldras som homosexuell man i Sverige.

Hiv finns på vårdhemmen

– Hiv är till exempel ett geriatriskt problem i dag, det är en realitet att det finns på vårdhemmen och det väcker fördomar och rädsla hos vårdpersonalen, säger han.

Men det är inte bara hiv som är ett hot mot hälsan bland homosexuella. Mats Christiansen berättade att internationell forskning visar att
– Homosexuella använder vården mer.
– Fler har kroniska sjukdomar, fysiska hälsoproblem och har någon medicinering.
– Fler har psykiska problem jämfört med befolkningen i övrigt.
– Fler är rökare.

Intressant nog har det visat sig att om den psykiska hälsan är god så finns inga skillnader i fysisk hälsa jämfört med befolkningen i övrigt.

– Den fysiska hälsan är alltså beroende av den psykiska, konstaterade Mats Christiansen.

Rädsla för diskriminering

Han tycker att sjukvården har svårt att hantera sexualitet överhuvudtaget, men att det blir särskilt kännbart för de homosexuella och i synnerhet de äldre.

– Många drar sig för att fråga hälso- och sjukvården om sex eftersom de är rädda att bli sedda som ”fula gubbar” och det finns en rädsla för att mötas av diskriminering inom vården hos de flesta.

Hur vårdpersonalen ska bli bättre på att bemöta hbt-personer är en fråga som hbtq-sjuksköterskorna kommer att arbeta vidare med framöver.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida