Budgetsatsning

Regeringen satsar på bättre förutsättningar för vårdpersonal

Regeringen satsar på bättre förutsättningar för vårdpersonal
Socialminister Lena Hallengren hyllade vårdens personal i sin presentation av satsningarna på hälso- och sjukvården.

Kompetensförsörjningen är en av vårdens största utmaningar. När socialminister Lena Hallengren i dag presenterade satsningar för att stärka den svenska hälso- och sjukvården ingår 3,3 miljarder som ska investeras i personalen.

Socialminister Lena Hallengren presenterade regeringens satsningar på hälso- och sjukvården tillsammans med Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegationen i arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL. Medlen betalas ut genom överenskommelser mellan staten och SKL.

Socialministern inledde med att hylla vårdens personal.

– Jag vill passa på att tacka alla som arbetar inom vår välfärd. Kanske har vi världens bästa vårdpersonal. Men ett tack för era insatser räcker förstås inte – det behövs rätt förutsättningar för att upprätthålla en god vård, sa Lena Hallengren.

Tre stora satsningar

Hon lyfte särskilt fram tre satsningar som ska förbättra förutsättningarna. Den första är en utvidgning av professionsmiljarden. Konkurrensen om arbetskraften hårdnar. Sverige behöver fler som utbildar sig inom vårdyrkena och något måste också göras för att personalen ska vilja, och orka, stanna kvar i vården.

Därför investeras nu 3,3 miljarder i vårdens medarbetare. Den summan inkluderar 400 miljoner till utbildning av specialistsjuksköterskor och 100 miljoner till den kommunala hälso- och sjukvården. Som, enligt socialministern, ofta hamnar i skymundan trots att den kommunala vården omfattar 25 procent av hela vårdbudgeten.

– Pengarna ska landsting och kommuner använda där de behövs bäst: till att förbättra arbetsmiljön, till kompetensutveckling eller till att erbjuda heltidstjänster, sa Lena Hallengren.

Den andra satsningen handlar om god och nära vård. 2,4 miljarder går till att göra primärvården mer tillgänglig, mer jämlik och mer patientcentrerad.

Uppdaterad kömiljard

Den tredje satsningen är en ny och uppdaterad kömiljard på 1,6 miljarder kronor. Lena Hallengren tillstod att socialdemokraterna varit kritiska mot den gamla kömiljarden eftersom den missgynnade kroniskt sjuka. I den nya tappningen ska det undvikas genom att man tar hänsyn till varje regions specifika förutsättningar.

Satsningen på hälso- och sjukvården omfattar totalt 9,4 miljarder vilket är 3 miljarder mer än de satsningar som gjordes 2018. Målet är att göra vården mer tillgänglig och mer jämlik.

Inom ramen för överenskommelserna mellan regeringen och SKL finns dessutom en satsning på 1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa. Pengarna går både till regioner och kommuner.

– Den psykiska ohälsan är vår tids stora folkhälsoutmaning. Vi behöver arbeta hårt och målmedvetet för att bryta den, sa Lena Hallengren.

Förbättrad cancervård

Den femte överenskommelsen omfattar 446 miljoner för kortare väntetider inom cancervården där målet bland annat är att utveckla standardiserade vårdförlopp. 60 miljoner ska också gå till landets barncancercentrum.

Ytterligare reformer och överenskommelser för att stärka tillgängligheten i vården utlovades. Till exempel standardiserade vårdförlopp för fler diagnoser, där socialministern nämnde diabetes som ett exempel.

Marie Morell från SKL var även hon nöjd med satsningar och överenskommelser, men konstaterade också att mer behövs för att patienter ska få vård i rätt tid.

– Med hjälp av det här ser vi fram emot fortsatt dialog under 2020 för att göra vården mer tillgänglig. Just nu ser vi fram emot att sjösätta reformerna i våra regioner, sa hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida