Riksdagsbeslut om a-kassan trots starka protester

Riksdagen sa precis före jul ja till regeringens förslag till förändringar av a-kassan, men kritiken var hård och protester fördes fram in i det sista.

Kritiken gällde inte minst att riksdagens skatteutskott tog ett eget initiativ för att täppa till det kryphål som regeringen hade missat i sin proposition; möjligheten att dra av avgiften till a-kassa och fack för 2007 genom en inbetalning före årsskiftet.

De tre oppositionspartierna socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ansåg att beredningen (i praktiken ett dygn) hade varit för kort innan beslut skulle fattas. De kritiserade också att utskottets borgerliga ledamöter i motiveringen till initiativet hade fört fram osanna beskyllningar mot fack och a-kassa för att bedriva kampanjer för att få medlemmarna att betala i förväg. Riksdagen återförvisade sedan frågan till skatteutskottet för ytterligare beredning.

Återförvisningen ledde dock inte till någon förändring – möjligheten att betala in i förväg för att få avdrag i deklarationen stoppades från och med den 9 december.

Regeringen tvingades ändra sitt förslag på ytterligare två punkter. Efter kritik från lagrådet blev avgiftshöjningen lägre för a-kassor med låg arbetslöshet. För Vårdförbundets medlemmar innebär det att den nya avgiften blev 240 i stället för cirka 320 kronor.

Den andra ändringen gällde sänkningen av ersättningen för den som är arbetslös 200 dagar eller mer. Den genomförs i mars i stället för som i regeringens förslag den 1 januari, efter beslut i riksdagens arbetsmarknadsutskott.

I övrigt gick regeringens förslag igenom. Alla detaljerna kan du läsa mer om i Vårdfacket nummer 11/06, sidorna 24-25.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida