Sjuksköterskestudenter kräver vård för papperslösa

"Sluta förhala rätten till vård för papperslösa!" Det skriver sjuksköterske- och läkarstudenter engagerade i IFMSA-Sweden på Göteborgs-Postens debattsida i dag. På lördag manifesterar denna svenska gren av den internationella medicinarstudentfederationen på flera platser i landet.

”Vi i IFMSA-Sweden är framtidens sjuksköterskor, läkare och tandläkare och vi vill inte arbeta i ett system som nekar människor sjukvård på migrationspolitiska grunder”, skriver debattörerna.

Det var i maj som den statliga utredningen Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet presenterades. Debattörerna konstaterar att utredningens slutsatser stödjer den kamp som de tillsammans med flera andra organisationer har bedrivit i flera år.

Migrationsministern Tobias Billström kritiserade utredningen i samma stund som den presenterades. Om den här förhalningen fortsätter anser vi att Moderaterna aktivt arbetar emot den mänskliga rättigheten om allas rätt till lika vård, skriver de sex debattörerna.

IFMSA-Sweden och 47 andra organisationer, bland andra Amnesty, LO, TCO, Läkar- och Vårdförbundet står bakom ett upprop och en namninsamling för papperslösas rätt till vård. I morgon ordnas manifestationer på flera platser i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida