Kompetensförsörjning

Så vill SKL bromsa personalbehovet

Så vill SKL bromsa personalbehovet
Mest kommer de anställda behöva öka i äldreomsorgen och som stöd till personer med funktionsnedsättningar. Bild: Colourbox

Den svenska välfärden kommer att behöva anställa en halv miljon fler de kommande tio åren. För att bromsa utvecklingen vill arbetsgivarorganisationen att teknik utnyttjas bättre och att fler jobbar heltid och går senare i pension.

En ny rapport från arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att välfärdssektorn behöver rekrytera mer än en halv miljon personer fram till år 2026.

Främsta orsaken är att det blir allt fler barn och gamla, speciellt äldre över 80 år. Tillsammans med trenden att välfärdstjänsterna ökar stadigt innebär det att den offentliga sektorn skulle behöva anställda runt 200 000 personer fler fram till 2026. Utöver det behöver 300 000 medarbetare som går i pension ersättas.

Svårt rekrytera så många

SKL har räknat ut att det skulle behövas:

  • 38 900 sjuksköterskor
  • 2 600 barnmorskor
  • 2 700 biomedicinska analytiker
  • 94 100 undersköterskor

De ser stora problem i att lyckas rekrytera så många och finansiera ökningen. I stället beskriver arbetsgivarorganisationen strategier för att både effektivisera sektorn och hålla kvar redan anställd personal.

Jobba mer och längre

– Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler anställda arbetar heltid och att fler medarbetare jobbar ett par år längre kan rekryteringsbehovet minskas med runt 180 000 personer de kommande tio åren, säger Agneta Jöhnk, chef för SKL:s arbetsgivarpolitiska avdelning.

  • Framflyttad pensionsålder med två år minskar rekryteringsbehovet med cirka 50 000 personer.
  • Att fler går från deltid till heltidsarbete kan minska rekryteringsbehovet med cirka 59 000 personer.
  • En årlig effektivisering om 0,5 procent med hjälp av ny teknik kan minska rekryteringsbehovet med omkring 71 000 personer.

2 200 sjuksköterskor sjukskrivna

I rapporten konstaterar SKL också att sjukfrånvaron har stor inverkan på kompetensförsörjningen. Sjukfrånvaro som är längre än 30 dagar motsvarar 2 200 årsarbetande sjuksköterskor enbart i regioner och landsting.

Kompetensförsörjningen kan därför inte bara handla om att rekrytera nya medarbetare – det är också viktigt att bättre ta hand om de som redan är anställda, för att till exempel kunna minska sjukfrånvaron.

För att arbetskraften ska räcka till behövs också satsningar på utbildning, och snabbspår för de som är födda i andra länder, enligt SKL-rapporten. Antalet svenskfödda i arbetsför ålder minskar de kommande åren, men antalet personer födda i andra länder ökar. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida