SOS Alarm ersätter sjuksköterskor med larmoperatörer

Sjuksköterskebristen gör att SOS Alarm i sommar tänker bryta sitt avtal och låta larmoperatörer ta emot alla nödsamtal. 

Bara de mest komplicerade ska kopplas vidare till sjuksköterskor för bedömning.

Enligt SOS Alarms avtal med landstingen runt om i landet ska en legitimerad sjuksköterska med minst tre års yrkeserfarenhet svara och prioritera alla sjukvårdssamtal som kommer in. Men trots kampanjer har SOS Alarm inte lyckats rekrytera sjuksköterskor.

– I det läget skulle det vara oansvarigt för oss att inte ta hand om de hjälpsökande som ringer, säger Åke Kjellin, områdeschef för SOS Vård till Dagens Nyheter.

SOS Alarm har meddelat sitt beslut i ett brev till alla sina landstingskunder runt om i landet. Gustav Ohlén, enhetschef för avdelningen ambulans/medicinsk service på hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting accepterar inte förändringen.

– Vårt korta svar är att vi förväntar oss att avtalet följs. Annars blir det tal om ekonomiskt vite från vår sida, säger han till tidningen.

Stockholmslandstingets avtal med SOS Alarm går ut i oktober och i det nya avtal som slutits med Medhelp har kompetenskraven skärpts på de sjuksköterskor som ska ta emot samtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida