SOS Alarm felprioriterade – man avled

SOS Alarm felprioriterade – man avled
Sjuksköterskebristen har även drabbat SOS Alarm. Arkivbild: Mostphotos

Bristen på sjuksköterskor gör att samtalen bara kopplas vidare till en sjuksköterska om samtalsoperatören känner sig osäker.

Inspektionen för Vård och omsorg, Ivo, har nyligen utrett ett lex Maria ärende där SOS Alarm i Stockholm erkänner att de prioriterat fel.

En man ringde 112 på grund av andningsbesvär. En operatör svarade men kopplade vidare samtalet till en sjuksköterska som bedömde det som en prio två, alltså att mannens besvär var allvarliga men inte livshotande.

Kopplade inte samtalet vidare

Mannen ringde ytterligare två gånger och fick då prata med samma operatör som första gången. Men de gångerna kopplades samtalen inte vidare till en sjuksköterska.

Att mannen hade tilltagande snabb andning bedömde operatören som ett tecken på stress. Därför ändrades inte prioriteten.

När ambulansen väl kom fram till mannen var han livlös och förklarades senare avliden.

Enligt SOS egen händelseanalys gjordes rätt prioritering vid det första samtalet med mannen. Men när han återkom borde han på grund av det försämrade tillståndet ha prioriterats upp, vilket operatören inte uppmärksammade. Bland annat för att hen inte gjorde en ny bedömning av vitala parametrar, vilket enligt reglerna alltid ska göras ska göras vid varje nytt samtal i ett pågående ärende.

Brist på sjuksköterskor

Fram till för ett och ett halvt år sedan togs samtalen alltid emot av legitimerade sjuksköterskor. Men enligt SOS Alarm finns det i dag inte tillräckligt med sjuksköterskor för att bedöma alla vårdsamtal.

Ivo riktar ingen kritik mot SOS alarm utan konstaterar bara att vårdgivarens slutsatser i det aktuella ärendet framstår som rimliga och adekvata. Exempelvis att utbildningen för nyanställda setts över och förlängts med ett antal veckor eftersom 112- operatörer (utan sjuksköterskeutbildning) i allt större utsträckning bedömer och prioriterar ärenden.

Diarienummer: 8.1.1-35214/2014-7.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida