Nödsamtal

SOS Alarm kritiseras för långa svarstider

SOS Alarm kritiseras för långa svarstider
Svarstiderna är alldeles för långa hos SOS Alarm, konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i sin rapport. Arkivbild: SOS Alarm

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är det mycket allvarligt att SOS Alarm inte klarar att hålla de svarstider som lovats i avtalet med staten. Det tar nästan dubbelt så lång tid att få svar i dag jämfört med för fyra år sedan.

År 2012 tog det i genomsnitt 7,7 sekunder för SOS Alarm att svara dem som ringde på nödnumret 112. Fyra år senare, det vill säga 2016, hade medelsvarstiden ökat till 14,7 sekunder.

Det visar den årliga granskning av SOS Alarms verksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gör på uppdrag av regeringen. Det som granskas är hur väl SOS Alarm lever upp till de krav som ställs i alarmeringsavtalet med staten.

Ska svara efter 8 sekunder

I avtalet anges att svarstiderna i genomsnitt får vara högst 8 sekunder. Sedan 2008 har SOS Alarm bara lyckats med det under tre år. Det är speciellt de senaste fyra åren som svarstiderna skjutit i höjden.

  • Högst 8 procent av samtalen får ha en svarstid som överstiger 15 sekunder. Under 2016 hade 27,7 procent av samtalen en så lång svarstid.
  • Enligt avtalet ska ingen som ringer 112 behöva vänta på svar längre än 30 sekunder. I verkligheten fick var tionde person som slog numret under 2016 vänta längre än så.

Har för lite pengar

SOS Alarm har till regeringen och MSB framfört att de är underfinansierade och därför inte kan leva upp till kraven i avtalet. Men enligt MSB är det inte deras uppgift att värdera SOS Alarms ekonomiska förutsättningar att klara av sina åtaganden.

I rapporten skriver MSB att de ser mycket allvarligt på att SOS Alarm inte klarar av att leva upp till alarmeringsavtalets krav på svarstider.

Myndigheten kritiserar även SOS Alarm för att inte klara att bemanna verksamheten i tillräckligt hög grad under höjd beredskap.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida