Stor efterfrågan på läkare men ingen brist på sjuksköterskor

Antalet läkare har ökat dubbelt så mycket som antalet sjuksköterskor under den senaste tioårsperioden. Trots det är läkarbristen fortfarande stor, medan det råder balans på arbetsmarknaden för sjuksköterskor.

Det kan man utläsa av NPS, nationella planeringsstödet, som är Socialstyrelsens årliga analys av tillgång och efterfrågan på läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, tandläkare och tandhygienister. Rapporten presenterades i dag.

Under åren 1995-2004 ökade antalet läkare i Sverige med 20 procent, antalet barnmorskor med 13 och sjuksköterskor med 11 procent, visar Socialstyrelsens rapport.

Medan flertalet barnmorskor och sjuksköterskor är utbildade i Sverige kommer en stor del av läkarna från utlandet. Sannolikt har mer än var tredje läkare som legitimerades under åren 1994-2005 invandrat till Sverige ? statistiken har brister, därav osäkerheten.

Sug efter vidareutbildade sjuksköterskor

Prognosen är att läkarbristen kommer att bestå. Därför föreslår Socialstyrelsen fler platser på utbildningen.

För sjuksköterskor och barnmorskor förutspår Socialstyrelsen balans mellan tillgång och efterfrågan. Det råder lite osäkerhet när det gäller barnmorskor; relativt stora pensionsavgångar väntar, vilket kan medföra en bristsituation framöver.

När det gäller sjuksköterskorna är det skillnad mellan sjuksköterskor med grundutbildning och specialistsjuksköterskor. När det gäller den senare gruppen råder en viss brist.

Socialstyrelsen antyder att om fler sjuksköterskor vidareutbildade sig skulle balansen på arbetsmarknaden för sjuksköterskor bli bättre.

”Lösningen är högre löner”

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund säger i en kommentar att lösningen på problemet inte är fler utbildningsplatser, utan att lönerna höjs för sjuksköterskor, särskilt för de specialistubildade sjuksköterskorna.

? Vårdförbundet anser att sjuksköterskor generellt är felavlönade i förhållande till vad de bidrar med i vården. Och det gäller i ännu högre grad dem som har en specialistkompetens. Det är inte rimligt att löneskillnaden efter en vidareutbildning handlar om några hundralappar eller i bästa fall någon tusenlapp varje månad, säger hon.

Socialstyrelsen har också granskat SCB:s prognoser. De stämmer väl överens med Socialstyrelsens, möjligen med undantaget att SCB förutspår en viss brist på sjuksköterskor efter 2010.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida