Skåne

Stora delar av sjukhuset i Lund strömlöst

Stora delar av sjukhuset i Lund strömlöst
En kabel som grävdes av i samband med byggnadsarbete påverkar fortfarande tillgången på ström vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

På grund av flera strömavbrott som drabbade hela sjukhusområdet vid Skånes universitetssjukhus i Lund under onsdagseftermiddagen ställdes samtliga planerade vårdinsatser in. UPPDATERAD 11.30.

25 januari 2018

Enligt sjukhuset berodde problemen på att en kabel grävdes av i samarbet med det byggnadsarbete som pågår på området.

Även reservkraftsystemet påverkades. All elektiv verksamhet stoppades och under några timmar omdirigerades ambulanserna till andra sjukhus.

Ett intensivt arbete pågick under kvällen och natten för att få tillbaka strömmen. Men fortfarande på morgonen i dag var strömkapaciteten begränsad.

Strålbehandling och dialys kördes med reducerad kapacitet och på röntgen klarade man bara att undersöka akuta och inneliggande patienter.

Patienter som hade tid för en operation, behandling eller till en mottagning uppmanades dock komma till sjukhuset som planerat, om de inte hade fått något annat besked från den enhet de skulle besöka.

Strax efter klockan 11 i dag på förmiddagen meddelade sjukhusets presschef att stabsläget på sjukhuset nu är avblåst. Under onsdagskvällen kunde tre av fyra elkablar som förser sjukhuset med ström åter tas i bruk. Strömförsörjningen är i princip återställd till normalläge.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida