Debatt

TCO vill ha ett nytt skattesystem där utbildning lönar sig mer

TCO vill ha ett nytt skattesystem där utbildning lönar sig mer
Eva Nordmark, ordförande för arbetstagarorganisationen TCO. Foto: Jann Lipka

På DN debatt i dag beskriver TCO hur de vill att ett nytt och modernt skattesystem ska se ut — anpassat efter nya utmaningar som miljöhot, växande ojämlikhet, en åldrande befolkning och nya krav på arbetsmarknaden.

10 januari 2017

Eva Nordmark, ordförande för TCO där bland annat Vårdförbundet ingår, skriver i dagens artikel på DN debatt att hennes organisation framför allt vill bli en brobyggare mellan de politiska partierna när ett nytt skattesystem ska mejslas fram, ett arbete som TCO anser måste påbörjas så snart som möjligt.

”När grunden lades för den senaste stora reformen vägde en mobiltelefon fem kilo och nästan ingen hade hört talas om internet. Den Europeiska unionen hade 12 medlemmar och Sverige var inte en av dem. Den höga inflationen betalade av mångas bolån och klimathotet var okänt för de flesta. Kort sagt har förändringarna i vår omvärld blivit så stora att det nu behövs ett samlat omtag”, står det i debattartikeln.

Kommer med förslag

Förutom att argumentera för att de behövs en ny skattereform med brett parlamentarisk stöd ger TCO förslag på principer som ett nytt skattesystem behöver bygga på:

Punkt ett är att det ska löna sig att utbilda sig. ”De genomsnittliga lönerna för många yrken med långa utbildningar och stort ansvar har marginalskatter på mer än 50 procent”, skriver Eva Nordmark.

TCO ser inget utrymme för minskade skatteintäkter totalt sett, men tycker att en mindre del än i dag borde komma från den statliga inkomstskatten.

Mindre orättvisa

Den andra punkten tar upp stora ojämlikheter i människors levnadsförhållanden beroende på var i Sverige man bor. ”Det leder till en farlig men också onödig polarisering”, enligt TCO som vill se ett nytt skatteutjämningssystem.

TCO argumenterar också för ett skattesystem som bättre gynnar entreprenörskap och växande företag och får fler företag att vilja etablera sig i Sverige, en satsning för att säkra skatteintäkter och välfärden på längre sikt.

Bra för miljön

TCO föreslår också högre skatter, främst på konsumtion och verksamhet som är miljöfarlig.

”I konsumtion ingår även boende, där beskattningen måste läggas om för att gynna ökad rörlighet och därmed ett effektivare användande av bostadsbeståndet”, skriver Eva Nordmark i debattartikeln.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida