Tvingas lämna sjukförsäkran varje gång de blir sjuka

Tvingas lämna sjukförsäkran varje gång de blir sjuka
På Hässleholms sjukhus måste alla som blir sjuka numera fylla i en sjukförsäkran där de anger sin arbetsförmåga. Arkivbild: Colourbox

Sedan den 1 september i år måste samtliga anställda på sjukhuset i Hässleholm fylla i en sjukförsäkran varje gång de blir krassliga och behöver stanna hemma från jobbet. Gör de inte det betalas ingen sjukpenning ut från arbetsgivaren.

22 september 2010

– Arbetstagarna känner sig kränkta och ifrågasatta. Speciellt som vi inte har fått någon motivering till varför vi ska fylla i de här uppgifterna, säger Monica Stjärneblad, förtroendevald för Vårdförbundet på Hässleholms sjukhus.

Någon samverkan med de fackliga organisationerna har inte skett och Vårdförbundet har krävt att arbetsgivaren talar om vad som är syftet med den nya ordningen.

Personalchefen Gunilla Roy medger att arbetsgivaren inte har skött dialogen med facken på bästa sätt. Hon har dock inga problem med att förklara varför den nya rutinen har införts.
 
Vill tydliggöra regler

– Arbetsgivaren beviljar sjuklön baserat på vilken arbetsoförmåga medarbetaren har. Vi vill tydliggöra att det faktiskt är på det viset. Både för medarbetaren och för chefen, som ska ta ett aktivt beslut.

Enligt den nya rutinen ska sjukförsäkran fyllas i vid alla sjuktillfällen och lämnas till närmaste chef snarast, senast när den anställde börjar arbeta igen eller på den 15:e sjukdagen. Chefen avgör sedan om sjuklön ska beviljas eller avslås.

Diskutera annat arbete

Den som är sjuk ska inte bara förklara på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt utan också redogöra för vilka arbetsuppgifter hon eller han kan utföra trots sin sjukdom. Redan första sjukdagen dagen ska medarbetaren kontakta sin chef för att diskutera alternativa arbetsuppgifter.

Arbetstagaren uppmanas också att beskriva hur alternativa ressätt till och från arbetet kan få henne eller honom att börja jobba igen. Likaså frågar arbetsgivaren om det finns något arbetshjälpmedel som kan möjliggöra en återgång i arbete.

– Vi vet att om man har den här dialogen om arbetsförmågan i ett tidigt skede så ökar chanserna för att arbetstagaren ska komma tillbaka i arbete, säger Gunilla Roy.

Följer lagboken

Vid införandet av den nya rutinen lutar sig arbetsgivaren mot den nionde paragrafen i lagen om sjuklön (1991:1047) där det står att ”arbetstagaren ska lämna en skriftlig försäkran om att han eller hon har varit sjuk och i vilken omfattning som arbetsförmågan har varit nedsatt…”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida