Uppmanar vårdpersonal att ge papperslösa samma vård som andra

Trots att asylsökande och papperslösa fått laglig rätt till "vård som inte kan anstå" är osäkerheten om vad som gäller stor. Nätverket "Rätt till vård" vill stärka de vårdanställda.

Problemen är många, anser Rätt till vård-initiativet och ger flera exempel:

I Västra Götaland blev en ung man häromdagen bortmotad från vården med ett telefonnummer till Röda korset/Rosengrenskas mottagning för gömda då han sökte för feber efter att nästan ha drunknat någon dag tidigare.

Rutten höft

En kvinna som snart ska föda tvekar om hon ska våga åka till förlossningen av rädsla för att bli krävd på full betalning.

En ung man går omkring med outhärdliga smärtor från en rutten höftled. Vården vill avvakta. Mannen kommer inte att dö av sina smärtor, men brytas ner och under tiden blir han läkemedelsberoende. Även om det inte skulle gå att operera så hade vården försökt göra något åt smärtorna – om mannen varit svensk.

Nu uppmanas vårdpersonal att ge papperslösa och asylsökande precis samma vård som andra av de 23 organisationerna inom nätverket Rätt till vård-initiativet, däribland Vårdförbundet. 

Ta sitt ansvar

– Vi i nätverket har inte tagit vårt ansvar tidigare, bara sagt att lagen är dålig. Både Röda korset/Rosengrenska och Läkare i världen får många telefonsamtal från personal som undrar hur de ska göra och vi får många signaler från patienter om att det blir fel. Inför sommaren är risken för missar och godtycke än större så nu är det dags att sätta ner foten.

Det säger sjuksköterskan Anne Rosengren på Röda Korset/Rosengrenska och sammankallande i Rätt till vård-initiativet efter nätverkets presskonferens på Läkarsällskapet i Stockholm i dag. Där presenterade de ett uttalande om begreppet ”Vård som inte kan anstå”.

”Varje vårdanställd bör vid bedömning av vårdbehov avstå från diskriminerande särbehandling av asylsökande och så kallade papperslösa personer. Vård ska ges på lika villkor, efter behov och enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Allt annat är oetiskt och i strid med de av riksdagen antagna prioriteringsprinciperna”, heter det i uttalandet.

Socialstyreslen avstod

– Jag tycker det är en stor sak att 23 organisationer i nätverket enats om detta. Nu finns det något att hålla sig till för professionerna, säger Anne Sjögren.

Sedan papperslösa fått laglig rätt till ”vård som inte kan anstå” den första juli förra året fick Socialstyrelsen i uppdrag att förtydliga begreppet. I februari konstaterade Socialstyrelsen att det varken är medicinskt eller etiskt försvarbart att definiera vilka tillstånd eller åtgärder som borde omfattas av begreppet.

Socialstyrelsen konstaterade att bara den patientansvariga som känner till patientens förhållanden kan avgöra vad som krävs i verje enskilt fall.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida