Utbildning. Undervisning
om våld mot kvinnor saknas

5 januari 2011

Sjuksköterskor möter våldsutsatta kvinnor. Trots det saknar många sjuksköterskeutbildningar undervisning om våldet. En kartläggning från Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet, visar att bara en tredjedel av utbildningarna uppfyller deras kriterier.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida