Våldtagna män får egen mottagning i Stockholm

Våldtagna män får egen mottagning i Stockholm
Mottagningen för våldtagna män kommer förmodligen att placeras på Södersjukhuset Arkivbild: Södersjukhuset

Förra året anmälde 54 män att de blivit våldtagna - men mörkertalet är stort.

Redan till årsskiftet kan mottagningen öppna om landstingsfullmäktige säger ja till förslaget från landstingsrådsberedningen i juni.

Mottagningen kommer troligen att placeras på Södersjukhuset vars akutmottagning har kompetens i sexuellt våld i allmänhet och övergrepp mot HBTQ-personer. De har dessutom redan särskilda rutiner för att ta hand om våldtagna män.

På sjukhuset finns också  en mottagningen för våldtagna kvinnor som kan tjäna som förebild för verksamheten.

Stort mörkertal

Förra året anmälde 54 män i länet att de hade blivit våldtagna men i undersökningar uppger uppåt fyra procent av de tillfrågade männen att de varit utsatta för sexuellt tvång och övergrepp. Man tror också att män i än högre grad än kvinnor drar sig för att berätta, söka vård och inte minst polisanmäla om övergreppet skett i en relation.

Förutom att ta hand om de fysiska skadorna efter övergreppet ska mottagningen också erbjuda psykosocialt stöd och stöd i att polisanmäla. Den ska dessutom bygga upp kunskap och en organisation för at sprida kunskapen till andra vårdenheter i landstinget, särskilt till akutmottagningarna.

– Män som utsätts för våldtäkt och sexuella övergrepp riskerar att möta oförståelse och inte få rätt bemötande. Jag har länge verkat för en särskild mottagning för våldtagna och våldsutsatta män och jag är glad att vi nu har kunnat enas om detta, säger Folkpartiets gruppledare, sjukvårds- och jämställdhetslandstingsrådet Birgitta Rydberg.

Draghjälp av Vänsterpartiet

Hon hoppas att mottagningen kan öppna i juni. Redan inför valet 2010 drev Folkpartiet frågan om en mottagning för våldtagna och våldsutsatta män.

Då enades de styrande om att utveckla vården och omhändertagandet men först nu har Folkpartiet fått Alliansen helt med på noterna. Enligt Folkpartiet mycket tack vare Vänsterpartiets Håkan Jörnehed som också drivit frågan lika aktivt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida