Vårdanställda tvåbarnsmammor oftare sjukskrivna

Vårdanställda tvåbarnsmammor oftare sjukskrivna
Efter andra barnet ökar risken för sjukskrivning bland kvinnor, men inte bland män. Arkivbild: Mostphotos

Kvinnor — särskilt anställda inom vård, omsorg och skola — är mer sjukskrivna än män. Framför allt efter andra barnet.

5 november 2013

Är det jobbet, familjepusslandet eller ouppfyllda förväntningar på ett jämställt samhälle som ligger bakom den högre sjukfrånvaron bland kvinnor? Frågorna och funderingarna var fler än svaren när socialdepartementet i dag presenterade nya rapporter om kvinnors sjukfrånvaro.

Kvinnor är mer sjukskrivna än män både före och efter första barnet och skillnaden ökar ännu mer när familjen växer. Två år efter att andra barnet fötts, ungefär då de flesta kvinnor är tillbaka i arbetslivet, är risken för en kvinna att bli sjukskriven 142 procent högre än för en man. Kvinnors sjukskrivningar ligger sedan kvar på den här högre nivån under flera år, visar siffror från Försäkringskassan.

Kvinnodominans

En mindre grupp som sticker ut bland dem som riskerar sjukskrivning är kvinnor som har hög utbildning och tjänar mer än sina män och samtidigt tar större ansvar för hem och barn. Men framför allt är det kvinnor med arbeten inom skola, vård eller omsorg som är mest sjukskrivna.

Varför är det så här? Forskningen har inga säkra svar, men hur frågan än vrids och vänds så verkar problemet kretsa kring ojämlika villkor, både i hemmet och på arbetet. Kvinnor tar fortfarande ett större ansvar för barn och hushåll.  Och även då män och kvinnor har samma yrke har kvinnor mer enformiga och tärande arbetsuppgifter, visar undersökningar.

Kvinnors sjukskrivningar ökar mer än männens, trots att samhället satsat mycket på jämställdhetsreformer på senare år, konstaterar organisationskonsulten Heléne Thomsson som presenterade en genusanalys av kvinnors sjukfrånvaro.

Varför tror du att det är just kvinnor inom vård och omsorg som är mest sjukskrivna?

– Vi har ökat kraven på mer jämställda bolagsstyrelser och satsat på andra jämställdhetsreformer som inte gynnat den här gruppen. Det kan handla om att kvinnor i den här gruppen känner sig lågt värderade, inte får komma till tals, inte får synas. Vi behöver ta reda på vad den här gruppen kvinnor behöver för att må bra och vilja vara på jobbet, säger hon.

Normer och värderingar

En annan orsak till att sjukskrivningarna är vanligast inom kvinnodominerade yrkesgrupper tror Heléne Thomsson är att det helt enkelt är mer accepterat bland kvinnor att sjukskriva sig, allt enligt de könsstereotypa normer och värderingar som råder i samhället.

Ohälsan kan också hänga samman med att kvinnors förväntningar på att vi lever i ett jämställt samhälle krockar med verkligheten, både hemma och på jobbet.

– Vi pratar om Sverige som ett jämställt land och det gör det svårt att ta upp frågan när ojämlikhet dyker upp på jobbet. Hemma kan önskan om att dela mer lika på hushållsarbetet uppfattas som gnäll. Sjukskrivningen kan bli en väg ut, en lösning på problemet, säger Heléne Thomsson.

Ministern bekymrad

Den främsta slutsatsen som socialförsäkringsministern Ulf Kristersson drog efter dagens presentation av rapporterna om kvinnors sjukfrånvaro var att det fortfarande finns många obesvarade frågor som kräver mer forskning. Kvinnors högre sjukskrivningsnivå är viktig ur många aspekter, påpekade han, inte minst för att det får konsekvenser för deras framtida pensioner.

– Om man inte bekymrar sig för detta på kort sikt, vilket man bör göra, så bör man i alla fall bekymra sig över det på lång sikt, säger Ulf Kristersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida