Vårdförbundet skickar uttalande till Israel och Hamas

I ett uttalande undertecknat av Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund som skickats till representanter för både Israel och Hamas uppmanas båda parter att ”omedelbart sluta med våldshandlingar”.

Israels regering uppmanas även att respektera internationell rätt, Genèvekonventionen och WHO-resolutioner rörande skyddet av civila och medicinsk personal.

I uttalandet nämns särskilt förstörandet av den svenskstödda palestinska hälsoorganisationen Gaza Community Mental Health Programmes huvudkontor den 30 december 2008.

Vidare står det att attackerna riktade mot Hamas främst har blivit till attacker riktade mot civila och att de lokala sjukhusen inte längre kan fungera till följd av utarbetad personal och materielbrist. 

Röda korset och Röda halvmånen respekteras inte och det förekommer rapporter om attacker mot både sjukhus och ambulanser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida