Delegering

Socialstyrelsen har skickat ut ett förslag till ny läkemedelsföreskrift som bland annat innebär att läkemedelshantering ska kunna delegeras till undersköterskor och annan ickelegitimerad personal även inom slutenvård. I dag är det förbjudet i slutenvården, men används flitigt inom bland annat hemtjänsten. Här samlar vi Vårdfokus artiklar om frågan.