”Abortturismen” uteblev

Under 2009 gjorde 132 utländska kvinnor abort i Sverige, visar en rapport från Socialstyrelsen i dag.

– Precis som vi trodde har farhågorna att Sverige skulle översvämmas av abortsökande kvinnor kommit på skam. Det var bra att socialministern baxade igenom lagändringen trots protester, säger Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk.

Måste betala

Den var den 1 januari 2008 som den svenska abortlagen ändrade så att det blev möjligt för kvinnor, som inte är svenska medborgare eller bosatta i Sverige, att få abort utförd i landet utan särskilt tillstånd. Tidigare var det bara tillåtet om kvinnan hade blivit gravid med en svensk man eller i Sverige.

– Men fortfarande måste kvinnorna själva betala både ingreppet, resan och uppehället, så rätten för utländska kvinnor att få abort utförd i Sverige kommer bara de kvinnor till del som har resurser. Det är nog därför antalet är så lågt, tror Ingrid Frisk.

I Sverige gör omkring 38 000 kvinnor abort varje år och de utländska kvinnornas andel förra året var alltså långt mindre än en halv procent.  

Borde vara allas rätt 

Osäkra aborter beräknas skörda 70 000 kvinnoliv om året. Konsekvenserna av det är förutom de förlorade kvinnoliven att många barn blir föräldralösa, eftersom barnen världen över oftast är kvinnans angelägenhet. 
  
– I större delen av världen befinner sig inte kvinnor i den positionen att de kan besluta över sitt liv och sin kropp eller själva välja om och när de vill bli gravida. Så länge det är så kommer det alltid att finnas oönskade graviditeter och säkra aborter i tidig graviditet borde vara en rättighet överallt, som det är hos oss, anser Ingrid Frisk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida