Allt fler gravida är överviktiga

Allt fler gravida är överviktiga
Mer än en tredjedel av alla gravida är överviktiga när de skrivs in vid mödravården. Arkivbild: Colourbox

Andelen kvinnor som är överviktiga när de skrivs in vid mödravården har ökat från 25 procent 1993 till 37 procent 2009. Det visar Socialstyrelsens rapport om mödrahälsovård och förlossningar som också presenterar rekordsiffror för antalet nyfödda.

Födelsetalen har ökat under hela 2000-talet och nådde 2009 upp till 112 000. Det visar det medicinska födelseregistret där all statistik som rör mödravård, förlossningar och nyfödda presenteras:

• 37 procent av de gravida kvinnorna hade 2009 ett bmi över 25 vid inskrivningen och räknas därmed som överviktiga. När det började mätas 1993 var andelen 25 procent.
• Rökning i tidig graviditet har fortsatt att minska från som mest drygt 31 procent 1983 till under 7 procent 2009.
• Medelvårdtid vid vaginal förlossning bland enkelbörder har minskat från 6 dagar 1973 till 2 dagar 2009. Vid kejsarsnitt har medelvårdtiden minskat från 9 till drygt 3 dagar under samma tidsperiod.
• Andelen kejsarsnitt vid enkelbördsförlossningar har ökat från 5 procent 1973 till nästan 17 procent 2009.
• Medelåldern för kvinnor som föder sitt första barn har ökat från knappt 24 år 1973 till drygt 28 år 2009.

Andelen kvinnor som är 35 år eller äldre vid första barnets födelse har ökat kraftigt och ligger nu på 12 procent. Högst medelålder för förstföderskor har Stockholm med 30 år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida