Ännu en studie visar på ökad risk för blodpropp med moderna p-piller

Ännu en studie visar på ökad risk för blodpropp med moderna p-piller
Med de nyare typerna av p-piller ökar risken för att drabbas av blodpropp fyra gånger jämfört med kvinnor som inte tar p-piller. Men den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté har hittills ansett att nyttan överväger riskerna. Arkivbild: Istockphoto

Ett av det mest förskrivna preventivmedlet i Sverige tillhör denna grupp.

Att p-piller ger ökad risk för blodpropp är känt sedan länge. På senare år har därför så kallade kombinerade p-piller utvecklats, där ett av syftena har varit att göra dem säkrare.

Men för ett och ett halvt år sedan presenterade den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté, Prac, en utvärdering av just kombinerade p-piller som visade att risken med kombinationspreparaten är större än med den äldre typen av p-piller.

Resultaten bekräftas i ny studie

I en ny stor studie som presenteras i British Medical Journal bekräftas resultaten från Prac. För den nya typen av kombinationspiller, med drospirenon, desogestrel, gestoden och cyprotenon, är risken att drabbas av blodpropp fyra gånger högre än om man inte tar p-piller.

Ett av de nyare läkemedlen, Yasmin, är det näst mest använda p-pillret i Sverige.

Med den  äldre typen av p-piller, som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat, är risken bara 2.5 gånger så stor.

I den nypublicerade studien ingår 10 500 kvinnor som använt p-piller och drabbats av venös tromboembolism och cirka 42 000 matchade kontroller.

– Det här är ju en mycket stor studie som styrker både tidigare data och det som den europeiska läkemedelsmyndigheten redan rekommenderar, alltså att levonorgestrelpreparat ska användas i första hand vid blodproppsrisk, säger forskaren Helle Kieler, chef för centrum för läkemedelsepidemiologi vid Karolinska institutet, till Dagens Medicin.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida