Barnmorskor i Norrköping kämpar för bättre tandhälsa

Barnmorskor i Norrköping kämpar för bättre tandhälsa
Barnmorskor i Norrköping hjälper till att förbättra tandhälsan i utsatta områden. Arkivbild: Mostphotos

Inom projektet Jämlik munhälsa hos barn i Norrköping ges föräldrar från socioekonomiskt utsatta områden möjlighet till hälsosamtal hos Folktandvården. Den första kontakten tas av barnmorskor inom mödrahälsovården redan innan barnet föds.

Projektet riktar sig till blivande och nyblivna föräldrar i stadsdelarna Hageby och Navestad i Norrköping. När föräldrar besöker barnmorskan bokas samtidigt tid för samtal hos tandläkaren. Samtalen pågår redan från att graviditeten upptäcks tills att barnet fyller 3 år.

– Alla familjer kommer till mödrahälsovården. De har den första kontakten och träffar människor som tandhälsovården annars har svårt att nå, säger Elisabeth Wärnberg Gerdin, projektledare vid landstinget i Östergötland.

Att informera om tandhälsa ingår redan i dag i mödrahälsovårdens uppdrag. Men eftersom man främst lyckas nå redan motiverade föräldrar riktar man nu insatserna mot stadsdelar där man tidigare har haft svårt att nå ut.

– Det handlar om socioekonomiskt utsatta områden där karies är vanligt förekommande. Många familjer har goda beteende, men orkar kanske inte hålla i dem när man samtidigt brottas med andra problem. Det gäller att stärka dem i det, säger Elisabeth Wärnberg Gerdin.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida