Bjud in till samtal om sex

Att fråga den unga kvinnan om hon har hittat sin egen lust tycker Eva Wendt är en bra ingång. ?

–Många tjejer har funderingar kring sex och kroppen. Vi har ett ansvar att ställa frågor så att de känner att det är okej och vi gör det i ett sammanhang där det är naturligt. Att ta det samtalet då tar mindre tid än vad växande hälsoproblem senare i livet skulle göra.?

Eva Wendt kände tidigt vilka möjligheter hon som barnmorska hade att få till stånd ett bra samtal. Hennes erfarenhet är att kvinnor ofta inte vågar, eller tror att det finns tid för att ställa frågor. Så när hon möter unga tjejer på ungdomsmottagningen och besöket ändå handlar om preventivmedel och provtagningar, passar hon på att också ta upp frågor om sexualitet. ??

Nu har hon i sitt avhandlingsarbete också fått bekräftat att kvinnor mellan 23 och 29 år tycker att det är naturligt att få frågor om sex när de är hos barnmorskan eller gynekologen. ?

Hennes ambition är att främja en glädjefull och positiv bild och hon betonar sexualitetens betydelse för hälsa och välbefinnande, och för relationen. Men hennes tanke är också att ett bra samtal om sex kan öppna även för det som är ännu svårare att prata om: övergrepp. ?

– Att tala om det kan hjälpa kvinnor att reflektera över sitt förhållande innan det är för sent, innan det har övergått till våld. Frågor kan få människor att tänka efter. Unga tjejer kan ibland hålla ihop med killar för att det ska vara så eller för att ha någon. Att göra slut innebär att bli ensam. Att inte göra slut kan ibland innebära att stanna hos någon som gör en illa. ??

Eva Wendt tycker att barnmorskor ska fråga alla kvinnor som kommer för att få p-piller eller för något annat om hur de har det i sin relation. Hon försöker ställa frågorna så att kvinnan får utrymme för att berätta själv, med egna ord, och börjar ofta med att fråga henne om hon har någon relation och i så fall hur de har det.?

– En del tycker att man ska fråga rakt på, men jag vill fråga så att kvinnan själv reflekterar när hon berättar och kommer till insikt under tiden. Man måste vara bekväm med sitt eget sätt att fråga och tala med kvinnan.

AVHANDLING:
Det gynekologiska besöket – en möjlighet till utvecklad dialog om sexuell hälsa med fokus på unga kvinnor.
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 2009.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida