Felaktiga graviditetstester utreds

Felaktiga graviditetstester utreds
En tillverkningsserie av graviditetstestet Analyz hCG 500 har återkallats eftersom det visat sig kunna ge felaktigt negativa svar. Varför testet inte fungerar ska nu utredas.

Som Vårdfokus berättade i går har drygt 200 graviditetstester, som gjorts på kvinnokliniken i Västerås i sommar, återkallats eftersom de felaktigt kan ha visat ett negativt svar. I hela landet handlar det om en tillverkningsserie på 10 000 tester som tas tillbaka av företaget. En utredning ska ta reda på vad som gått fel.

– Hur många av de felaktiga testerna som har använts vet vi inte, men vi har levererat 10 000 tester av den här serien som vi nu tar tillbaka. Nästa steg är att utreda varför det blivit fel i just den här serien. Det vet vi inte i dagsläget, säger Björn Gillberg, vd för ANL som levererat graviditetstestet Analyz hCG 500 till de svenska abortmottagningarna.

Analyz hCG 500 är ett snabbtest för kvalitativ detektion av humant koriongonadotropin, hCG, i urin. Det används för att bedöma om en medicinsk abort har lyckats eller inte och finns endast på abortmottagningar. Det går alltså inte att köpa testet på apotek eller liknande.

I den aktuella serien har det visat sig att testet kan ge falsk negativt svar. Det var också så det upptäcktes. Läkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm tyckte inte att det negativa svaret stämde överens med den kliniska bilden på en kvinna som hade genomgått en medicinsk abort. Vid kontroll med ett annat test visade det sig mycket riktigt att kvinnan var gravid, trots det negativa beskedet från Analyz hCG 500.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida