Felberäknad graviditetslängd ledde till en för sent utförd kirurgisk abort

Överläkaren bedömde att den abortsökande kvinnan var i tionde graviditetsveckan när hon i själva verket var fem veckor längre gången. Dessutom misslyckades den läkare som utförde det kirurgiska ingreppet, enligt en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen.

Vid den ultraljudsundersökning som görs för att bestämma graviditetslängden i samband med abort förväxlade överläkaren de två måtten  BPD, biparital diameter, och CRL, crown rump length.

Drygt 15 veckor

BPD-måttet var 34-35 mm vilket innebär 15 veckor och några dagar, men överläkaren fick det till drygt tio fullgångna graviditetsveckor, och kvinnan fick en tid för kirurgisk abort en vecka senare.

Före ingreppet gjorde ST-läkaren en gynekologisk palpation och bedömde då att kvinnans livmoder  var väsentligt större än de drygt elva fullgångna veckor som det skulle ha varit vid tiden för operationen.

ST-läkaren ville rådfråga en kollega men de två kirurger som fanns på plats var båda upptagna så ingreppet gjordes utan den extra bedömningen.  Kvinnan återkom akut dagen efter med buksmärtor och feber. När hon undersöktes fann man kvarvarande fosterdelar i livmodern och dagen därpå gjordes ingreppet om.

Gott omdöme 

Sjukhuset konstaterar i sin lex Maria-anmälan att överläkarens förväxling av de två måtten och bristen på tydliga rutiner vid planerad kirurgisk abort ledde till en instrumentell abort i ett senare skede av graviditeten än de tolv fullgångna veckor som rekommenderas.

Kvinnan led både fysiskt och psykiskt av att aborten misslyckades, men enligt sjukhuset har både överläkaren och ST-läkaren i förhållande till sin erfarenhet och utbildningslängd goda kunskaper och professionellt gott omdöme.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida