FN. Färre dör vid förlossning

Tills nyligen har ingen minskning kunnat skönjas i mödradödligheten i världen. Men nu sjunker den, något som har satts som ett av de åtta milleniemålen som FN vill ska ha uppnåtts 2015. Men fortfarande dör mer än 350 000 kvinnor om året i komplikationer under graviditet och förlossning, komplikationer som till största delen skulle ha kunnat undvikas. Många länder har nått stora framgångar med flera av milleniemålen, men framstegen är ojämnt fördelade över jorden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida