Förlossningsrädsla dubbelt så vanligt bland utlandsfödda

Förlossningsrädsla dubbelt så vanligt bland utlandsfödda
Elin Ternström är doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Forskare anser att barnmorskor behöver vara extra uppmärksamma på utlandsfödda kvinnors oro och rädsla inför en förlossning.

Studien om förlossningsrädsla har gjorts av barnmorskan och doktoranden Elin Ternström som till vardags arbetare på förlossningskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Drygt 600 kvinnor från 53 olika länder fick besvara ett frågeformulär om förlossningsrädsla. Av dem som svarade var 22 procent utlandsfödda.

Resultatet visar att 18 procent av de svenskfödda kvinnorna och 37 procent av de utlandsfödda var rädda för förlossningen. Det är alltså dubbelt så vanligt bland utlandsfödda kvinnor.

Vet inte varför

– Varför det är så vet vi inte. Det finns faktiskt inga studier som ger svar på den frågan. Däremot finns det en del forskning på utlandsfödda kvinnors hälsa generellt, som visar att vissa grupper, men inte alla, har en sämre psykisk hälsa, vilket är en riskfaktor för förlossningsrädsla, säger Elin Ternström.

En annan förklaring kan vara att utlandsfödda kvinnor inte känner till hur vården fungerar i Sverige och därför känner sig otrygga. Men det är som sagt bara spekulationer.

I vissa fattigare länder behandlas kvinnor ibland relativt inhumant inom förlossningsvården, vilket kanske gör att kvinnor blir mer rädda för att föda.

Men i Elin Ternströms enkätstudie var förlossningsrädslan vanligare bland förstföderskor än bland dem som tidigare hade fött barn, vilket talar emot den förklaringen.

Föreslår plan för hur rädslan ska hanteras

Oavsett orsakerna till förlossningsrädslan anser Elin Ternström att barnmorskor behöver vara extra uppmärksamma på utlandsfödda kvinnors oro och rädsla inför en förlossning. Helst bör de göra en planering för hur förlossningsrädslan ska hanteras.

Hon berättar också att flera studier är på gång. Bland annat ska två metoder för behandling av förlossningsrädsla– kognitiv beteendeterapi via internet och samtalsstöd med barnmorska – jämföras.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida