FORSKNINGSFUSK. Fortsatt utredning om Stan-studie

Trots ett års utredande går det inte att slå fast om det har förekommit fusk i den Stan-studie som ledde till att omkring hälften av landets förlossningskliniker köpte in utrustningen. Därför fortsätter utredningen.

Stan – så kallat foster-EKG – har presenterats som en metod som gör förlossningen säkrare för barnet. Forskningsstudien som rekommenderar metoden publicerades i Lancet 2001. Men 2006 gick tre av de fyra vetenskapliga råden i obstetrik och gynekologi ut med en varning för att använda metoden, sedan de hade sett att barn hade dött eller fått skador under förlossningen i tolv fall där de såg ett samband med Stan-övervakningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida