Forskningsfusk utreds

Två nordiska professorer har fått i uppdrag att granska oegentligheter i en forskningsstudie om Stan efter en anmälan från ett av de vetenskapliga råden i obstetrik.

Uppdraget gäller en studie som rekommenderar fosterövervakning med Stan som har gjorts vid Lunds universitet. Men nu finns misstankar om att studien innehåller avgörande felaktigheter. Lundastudien har granskats av det vetenskapliga rådet Ulf Hanson i Uppsala. Han tyckte att han hittade fel av en sådan art och omfattning att han misstänkte att uppgifter aktivt hade ändrats eller undanhållits.

Hans rapport skickades till Lunds universitet dit också forskargruppen skickade ett genmäle. I september gav dekanus Bo Ahrén vid den medicinska fakulteten vid Lunds universitet en norsk och en finsk professor i uppdrag att granska, utreda och avge ett utlåtande om det vetenskapliga rådets anmälan. Det ska vara klart den första december.

Redan förra året gick en grupp bestående av tre av de fyra vetenskapliga råden i obstetrik och gynekologi ut och varnade landets förlossningsavdelningar för att använda Stan-metoden. De hade hittat tolv lex Maria-fall där barnet hade dött eller fått skador under förlossningen där de ansåg att det hängde ihop med Stan-övervakningen.

På årets sfog-vecka i augusti skulle reviderade riktlinjer för användningen av Stan ha presenterats men programpunkten lyftes ut.

Studien heter: Cardiotocography only versus cardiotocography plus ST analysis of fetal electrocardiogram for intrapartum fetal monitoring: a Swedish randomised controlled trial.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida